Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 118
 
_

Методична робота

 

Аналіз навчально-виховної роботи за 2014-2015 навчальний рік

 

            Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», основними положеннями Базового компонента дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання  річного плану роботи на 2014 – 2015 н. р.  методична робота у закладі була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

            Навчально-виховна робота у ДНЗ  протягом 2014 – 2015 н. року була спрямована над вирішенням  таких завдань:

 • Підносити якісний рівень виконання завдань програми з народознавства виховуючи в дітей любов до України, формування рис громадянина української держави, шанобливого ставлення до національних цінностей українського народу.
 • Підвищувати результативність роботи з реалізації завдань програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».
 • Підвищувати якість дошкільної освіти в умовах впровадження Базового компонента дошкільної освіти /нова редакція/

Нове завдання:

 • Формування логіко-математичної компетентності дошкільників. /Освітня лінія «Дитина сенсорно-пізнавальному просторі»/

На виконання поставлених завдань було проведено 4 педагогічних ради, з тематичним вивченням навчально-виховного процесу.

           У листопаді 2014 року, було проведено тематичне вивчення  на тему: «Місце гри в освітньому просторі», метою якого було: визначити значення гри в  навчально-виховному процесі роботи вихователів з дітьми, інтегрованість проведення ігрової діяльності,  рівень знань, умінь і навичок, комунікативності дітей 4-го року життя. Дослідити  вміння дітей  у  невимушеній формі, відтворювати світ дорослих, засвоювати  моральні норми, отримувати уявлення про професійні та сімейні ролі.   Визначити розвиток  у дошкільників рухових, розумових та мовленнєвих навичок.  Результати вивчення:

 1. Проводячи роботу з дітьми вихователі більше приділяють  уваги сюжетно-рольовим іграм
 2. Проведена робота  з батьками на предмет ігрової діяльності в колі сімʼї.
 3. Підготовлено інформаційний вісник для батьків на тему: «Дитяча гра наслідує батьківське спілкування та звички»
 4. Більше уваги приділяється  мовним дидактичним іграм та театралізованим.
 5. Проводиться  індивідуальна робота з дітьми на закріплення правил тієї чи іншої гри.

Для вирішення одного із пріоритетних завдань закладу було проведено тематичне вивчення «Стан розвитку елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку», метою якого було:  визначити рівень розвитку логіко-математичних уявлень у дітей середніх груп відповідно до вимог  Базового

компонента дошкільної освіти в Україні, вміння дітей застосовувати набуті знання в повсякденному житті. Визначити кількість, якість та доцільність використання наочного матеріалу у роботі з дітьми.  Результати вивчення:

 1. Поновлений  у групах наочний матеріал, для проведення організованих форм роботи з логіко-математичного розвитку.
 2. Більше уваги звертається на закріплення набутих знань дітей в повсякденній роботі, зокрема орієнтування в просторі та часі.
 3.  Удосконалена робота з батьками, щодо збагачення знань про зв'язок  між оволодінням математичними уявленнями, кількісними відношеннями та діяльністю людей.

            У квітні 2015 року була проведена комплексна перевірка у старших групах на тему: «Готовність дітей до навчання в школі». Метою контролю є вивчення у повному обсязі системи організації освітнього процесу у старших групах. Це дало змогу отримати всебічну інформацію про виконання програмових вимог, про облаштування життєдіяльності вихованців та оснащення освітнього процесу.

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Пожежна безпека».

            Велика увага  приділялась спрямуванню педагогічного колективу над формуванням  почуттів, що виражають ставлення до людей і явищ навколишнього життя, до взаємин між людьми.   Поглиблювали знання  про рідний край, заохочували дітей до пізнання свого родоводу, залучали дітей до української обрядовості, розвивали у дитини національні риси особистості: щирість, гостинність, доброту, щедрість. У жовтні 2014 році заслуговує уваги проведення семінару-практикуму на тему: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» в рамках проведення було викладений теоретичний матеріал: «Народне виховання у історичному процесі народного розвитку» /Вонітова Н. Д./, «Основні завдання патріотичного виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності» /Тузяк В. В./ «Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку» /Хай Н. В./ та практичний: «Україна – наша рідна. Символи нашої держави» /Криса Р. С., Косач Г. П/, «Національний куток» /конкурс-огляд/,  «На гостини до бабусі» /робота з тістом/

            Протягом року здійснювалось взаємовідвідування відкритих занять у дошкільному закладі та школі, взаємообмін накопиченим досвідом з актуальних проблемних питань, обговорення освітніх проблем під час спільних методичних годин.

            У річному плані роботи сплановані заходи щодо впровадження  програми «Впевнений старт», та розробка планування для дітей раннього віку за програмою «Українське дошкілля». Метою роботи творчої групи було: розробити рекомендації та програмові завдання для дітей  за програмою «Українське дошкілля». Формувати та правильно здійснювати виховання та навчання дітей ясельного віку. Розвивати моральні почуття, як основу виховання дітей з перших днів перебування у садочку. Удосконалювати роботу з батьками, щодо адаптації дітей та подальшого комфортного перебування дитини у закладі освіти. На засіданнях було організовано і проведено:

 • «Адаптація дитини 3-го року життя до умов дошкільного закладу. Спільна робота батьків та педагогів» /консультація, Косач Н. Б./
 • «Сучасні підходи до планування навчально-виховного процесу у групі дітей раннього віку» /доповідь, Василик О. В./
 • «Сенсорний розвиток, як основний напрямок роботи дітей раннього віку» /доповідь, Чуловська І. М./
 • «Гра – восьме диво світу. Ігрова діяльність на заняттях з музичного    виховання» /з досвіду роботи, Криса Р. С./

Заслуговує на увагу проведення методичного об’єднання вихователів ясельних груп Сихівського району на базі ДНЗ на тему: «Гра провідна діяльність дітей». Практичну роботу показала вихователь ясельної групи Чуловська Ірина Михайлівна та музичний керівник Криса Руслана Степанівна.

            На методичному рівні було підготовлені та проведені колективні перегляди  для вихователів ДНЗ :

 • «Пожежні правила повинні знати, щоб випадків нещасних уникати» /Поворозник Л. Б./
 • «Весна-весняночка»  /інтегроване заняття з пріоритетним напрямком худ. літ/  /Гіль Л. С./
 • «Математична подорож» /Хай Н. В./
 • «Ввічливі малята» /інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку та грамоти/ /Федорук О. В./
 • «Ось які ми гарні, чисті та охайні» /Теліпська Л. І./

та консультації:

 •  «Зміст навчання дітей дошкільного віку» /Савич О. Я./
 •  «Безпека життєдіяльності дітей – важливий аспект навчально-виховного процесу» /Василик О. В./
 •  «Інноваційні технології в образотворчому мистецтві» /Федорук О. В./
 •  «Ознайомлення дітей з традиціями та побутом українського народу» /Гіль Л. С./
 • «Роль інтегрованих занять у розвитку мовлення дітей дошкільного  віку» /Теліпська Л. І./
 • Консультація для педагогічних працівників: «Дитячий туризм. Організація туристичних форм роботи» /Поворозник Л. Б./
 • Консультація для педагогічних працівників: «Прояви дитячої агресії, шляхи її подолання» /Косач Н. Б./
 •  «Організація роботи вихователя з громадянського виховання та правової освіти» /Андрейко Л. В./

            Організація роботи з безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу відповідала вимогам Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002, Закону України «Про пожежну безпеку» від 29.11.1994, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 №1112, наказу МОНУ «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31.08.2001 №616, наказу МОЗУ «Положення про медичний огляд працівників певних категорій» від 31.03.1994 №136/345, «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 №985, листа МОНУ «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності» від 26.02.2008 №1/9-101. 

              Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано        

            У травні 2015 було заплановано і проведено Тиждень безпеки дитини, який став підсумком  послідовної цілеспрямованої роботи як з дітьми, так  з батьками і педагогами щодо формування основ безпечної поведінки в побуті, природі, та у надзвичайних ситуаціях. Заздалегідь була спланована навчально-виховна робота, оформлені куточки з безпеки життя дитини, підготовлені інформаційні вісники для батьків з розділів освітніх програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

            Впродовж тижня безпеки були проведені наступні заходи:

 • Відкрите заняття  у ІІ середній групі на тему: «Пожежні правила повинні знати, щоб випадків нещасних уникати»
 • Консультація практичного психолога на тему: «Морально-психологічна підготовка працівників ДНЗ до дій в екстремальних ситуаціях»
 • Конкурс родинних малюнків «Безпека з власної родини»
 • Лекція для працівників ДНЗ на тему: «Дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності  учасниками освітнього процесу»
 • Лекція медичної сестри на тему: «Правила надання першої  долікарської допомоги у разі нещасних випадків»
 • Практичний тренінг з евакуації дітей  та працівників з приміщень навчального закладу
 • Перевірка санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у закладі освіти.

            Окремою ланкою  роботи  закладу є організація взаємодії з родинами вихованців. Вихователі закладу, вихователь-методист, практичний психолог, медсестра постійно планували і проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків на спільні свята, дні відкритих дверей. На базі закладу діє консультативний центр для батьків, де свої консультації згідно з планом роботи проводять: практичний психолог, вихователь-методист, медсестра, завідувач, музичний керівник.

            Наш дошкільний заклад тісно співпрацює із ЗШ № 73. Реалізація наступності і перспективності між навчальними закладами спрямована на узгодженість питань щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу та просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників.

              Діти старших груп брали участь у святах: першого дзвоника, прощання з Букварем, останнього дзвоника. Було організовано екскурсії до класних кімнат, шкільної бібліотеки, їдальні, спортивної зали. В старших групах  оновлено куточки для батьків «Ми – майбутні школярі». В методичному кабінеті оформлена папка для батьків «Ми сьогодні дошкільнята – а вже завтра школярі!». На протязі року для батьків майбутніх першокласників надавались консультації; були проведені дні відкритих дверей.

            З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління: Рада закладу, батьківський комітет ДНЗ та комітети у кожній віковій групі, профспілковий комітет, педагогічна рада, комісія з охорони праці, консультативний пункт, рада по контролю за організацією харчування у ДНЗ.

            Вихованці та працівники закладу освіти у 2014-2015 навчальному році приймали участь у наступних конкурсах:

 • «Веселі старти»  - старша група /Андрейко Л. В./
 • «Коляда на Сихові» - вихователі ДНЗ
 • «Безпека життєдіяльності» - районний конкурс на кращий куток з безпеки життєдіяльності дитини.
 • «Осінній ярмарок» - робота з батьками
 • «Котилася писаночка» - робота дітей в підгрупах
 • «Моє рідне місто - Львів» - діти і вихователі.

            Навчально-виховна робота у 2014 – 2015 н. р.  проводилась у такому розвивальному середовищу, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов  та щоденним особистим простором дитини.

         У закладі створені необхідні умови для організації фізкультурно-оздоровчої роботи: обладнаний  спортивний майданчик, у музичній  залі та в групах в наявності спортивні куточки.

Методична робота у ДНЗ

 

Методична робота у ДНЗ № 118 здійснюється за кількома напрямками:

·        Безперервне підвищення кваліфікації через систему методичних об'єднань, семінарів,  творчих відкритих занять;

·        Створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей: розробка занять, дидактичного матеріалу, розвиток навчально-матеріальної бази;

·        Посилення індивідуального підходу до педагогів у процесі методичної роботи, враховуючи досвід, інтереси, характер труднощів, психологічні особливості кожного вихователя;

·        Підвищення рівня педагогічного аналізу та самоаналізу.

 

Центром методичної роботи в ДНЗ № 118 є методичний кабінет.   

Головною метою діяльності методичного кабінету  є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу у ДНЗ

Завдання методичного кабінету:

·        Організація системи роботи , спрямованої на збагачення досвіду педагогічних працівників

·        Впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду

·        Вивчення стану організації навчально-виховного процесу

·        Вивчення рівня знань, умінь та навичок вихованців

·        Інформування педагогів про новинки науково-методичної літератури, нових нормативних документів в галузі дошкільної освіти

 

Методична робота з педагогами

 

Форми роботи

 

                          Групові

   ·        Педагогічні ради

   ·        Семінари

   ·        Методичні об’єднання

   ·        Творчі групи

   ·        Ділові ігри

                     Індивідуальні

   ·        Самоосвіта

   ·        Індивідуальні консультації

   ·        Наставництво