Сихівський район м. Львова. ДНЗ № 118
 
_

Завдання гуртка

  • Завдання:

Назва

Завдання

 І Ознайомлення

Заняття 1. Ознайомлення з піснею, бесіда за її змістом, визначення характеру, розучування мелодії за окремими фразами, за типом «луна», на склад «ля» або  «дінь». Визначення структури пісні ( вступ, закінчення, заспів, приспів).

ІІ Розучування

Заняття 2. Робота над чистотою інтонування мелодії та складних моментів у пісні ( «стрибків», пунктирного ритму). Робота над диханням, дикцією, впізнавання твору за мелодією, за закінченням музичних фраз.

Заняття 3. Впізнавання пісні за вступом; робота над ансамблем – одночасним співом дітей після закінчення вступу до пісні; над закінчення музичних фраз (дикція, динаміка, одночасне закінчення пісні дітьми). Робота над динамікою пісні, впізнавання твору за ритмом. Учити дітей співати виразно, з динамічними відтінками, відображаючи характер музики.

ІІІ Закріплення

Заняття 4. Впізнання пісні за будь-яким уривком, виконання її хором, підгрупами, індивідуально (acapello), «ланцюжком», із солістами. 

 

1.       Ознайомлення з різними жанрами пісенної творчості;

2.       Розвивати елементарний гармонійний спів;

3.       Допомогти дітям своєчасно виправити недоліки звуковимови під час співу ( дикція, артикуляція);

4.       Навчить кожну дитину володіти співочим голосом;

5.       Поглибити знання дітей в області музики ( класичної, народної, естрадної);

6.       Навчити дітей вокальним навикам;

7.       Привити навички спілкування з музикою: вірно сприймати і виконувати її;

8.       Формувати відчуття прекрасного на основі класичного і сучасного музичного матеріалу;

9.       Розвивати музично-естетичний смак;

10.     Розвивати музичні здібності дітей;

11.    Намагатися викликати у батьків бажання приймати участь у роботі гуртка.